Strix

revision

STRIX REVISION

Strix Revision AB startades 1992 av två grundare. Den auktoriserade revisorn Christina Strokirk har varit delägare/ägare sedan dess och är medlem i FAR, branschorganisation för revisorer. Bolaget har sedan starten ingått i ett par delägarskap med andra revisorer och revisionsbyråer. Sedan 2015 ingår Strix i ett nätverk av revisorer med kontoret beläget i Bromma.

vÅRA TJÄNSTER

Strix Revisions grundare har en lång och gedigen revisionserfarenhet, dels från en av de stora revisionsbyråerna och dels av revision av ägarledda företag i den mindre revisionsbyrån. Strix nätverk har erfarenhet från ett flertal branscher och associationsformer, vilket förutom aktiebolag även utgörs av ideella föreningar, stiftelser och ekonomiska föreningar.