Christina Strokirk

Christina Strokirk

Om oss

Strix Revision AB startades 1992 av två grundare. Den auktoriserade revisorn Christina Strokirk har varit delägare/ägare sedan dess och är medlem i FAR, branschorganisation för revisorer. Bolaget har sedan starten ingått i ett par delägarskap med andra revisorer och revisionsbyråer. Sedan 2015 ingår Strix i ett nätverk av revisorer med kontoret beläget i Bromma.

Bakgrund/erfarenhet – Christina Strokirk

 

Utbildning

Auktoriserad revisor 1991, Medlem i FAR
Civilekonomexamen, Stockholms Universitet 1983

Anställningar

Delägare/ägare i Strix Revision 1992-
Delägare i Revidentia 2012-2015
Delägare i Revaco Revision 2002 –2012
Ernst & Young AB 1985 – 1993
LR Revision 1984

Revisionserfarenhet

2018 vald revisor ca 70 mindre och medelstora bolag, stiftelser och ekonomiska- och ideella föreningar. Som exempel kan nämnas: 

Equipnor AB (ballistisk utrustning)
Nordiska Brand Farestveit AB (brandskyddskonsulter)
XIZ Maskin & Transport AB (marktransport/entreprenad)
One Solution Office AB (kontorsmaterial/tjänster)
MD Solution AB (storköksutrustning)
Sveriges Skateboardförbund
C&C Båtrestauranger AB
Danfer Bygg AB
Lennart Höglund Reklam AB
Nynäshamns Golf AB

1997-2004 vald revisor i Djurskyddet Sverige (f d Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund).

Vid anställning hos Ernst & Young fungerat som revisionsansvarig för revisioner i flera medelstora och stora företag. Som exempel kan nämnas:

ABB Credit AB
Gadelius AB
Kungliga Vetenskapsakademien
Lorentzen & Wettre AB
Munters Component AB
Incentive Development AB
Svenska Turistföreningen
Zander & Ingeström AB

Konsulttjänster        

Genomfört ett flertal olika utredningar i samband med företagsförvärv (due-diligence) och likvidationer, utredningar på uppdrag av försäkringsbolag avs avbrottsförsäkringar, utredningar avseende lagerrutiner och intern kontroll i flera bolag, utredningar i samband med konkurser. Ett antal konsulttjänster såsom redovisnings- och ekonomichef.

Övrigt

Biträde till gruppchef för avdelning på Ernst & Young avseende Rekrytering och resursplanering (1988-1993)