Tjänster

Strix Revisions grundare har en lång och gedigen revisionserfarenhet, dels från en av de stora revisionsbyråerna och dels av revision av ägarledda företag i den mindre revisionsbyrån. Strix nätverk har erfarenhet från ett flertal branscher och associationsformer, vilket förutom aktiebolag även utgörs av ideella föreningar, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Vi är duktiga på framför allt revision i små och medelstora företag men kan även tillhandahålla våra tjänster vid företagsförvärv (due-diligence), likvidationer, företagsbildningar, utredningar avseende rutiner och intern kontroll, samt utredningar i samband med konkurser.

Vi har dessutom ett nära samarbete med ett antal specialister såsom t ex moms-, skatte- och organisationskonsulter.

Vårt fokus är hög kvalitet och effektivitet samt att alltid finnas tillgängliga för våra kunder.